PRIVACYBELEID

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DressMe acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Menu