Klantenservice

We staan voor je klaar om te helpen en te adviseren.

Contactinformatie

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op voor hulp!

AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder kan je onze AVG lezen. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

AVG

Saai he, zo’n privacyverklaring? We weten het, maar sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en zijn wij verplicht inzichtelijk te maken wat wij met de persoonsgegevens van onze klanten doen. Begrijpelijk dat je geen zin hebt om deze lap tekst te lezen, maar als je graag wilt weten wat er met je gegevens gebeurt, is het misschien toch zinvol om hier even de tijd voor te nemen. Om het je wat gemakkelijker te maken hebben we de – naar onze inschatting – voor jouw belangrijkste zaken oranje gemarkeerd; leuker kunnen wij het net zoals de Belastingdienst niet maken.

Privacyverklaring van DressMe Clothing:
DressMe Clothing
Groenewoudseweg 2
6524 TZ Nijmegen
info@dressmeclothing.nl
088 – 0236100
Contactpersoon voor privacy zaken: Arjan Dresmé

Voor de verwerking en afhandeling van uw orders bij ons bedrijf, hebben wij van u een aantal gegevens nodig. DressMe Clothing vindt het belangrijk om integer en zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Het privacybeleid wat in deze verklaring uiteengezet wordt is van toepassing op de gegevens die op onze website worden achtergelaten, de gegevens die u per e-mail met één van onze medewerkers deelt en de gegevens die wij voor de verwerking van uw orders delen met derde partijen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/5/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit beleid kunt u lezen welke gegevens van u worden verzameld, wat er met deze gegevens gebeurt en onder welke voorwaarden en met wie de gegevens met derden worden gedeeld. Tevens leggen wij uit hoe en waar en hoelang de gegevens worden bewaard, hoe wij deze beschermen en welk recht je hebt met betrekking tot de door jou gedeelde persoonsgegevens. Voor eventuele vragen kunt u onze contactpersoon benaderen.

Onze website (www.dressmeclothing.nl) is ontwikkeld met de software van WooCommerce / WordPress. De persoonsgegevens die met ons gedeeld worden ten behoeve van de verwerking van bestellingen, worden per e-mail gedeeld met onze medewerkers. De gegevens die met ons gedeeld worden, zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

Geen e-mails van ons ontvangen? Je kan ten alle tijden afmelden voor onze mailinglijsten. Een linkje hiervoor vind je in het ontvangen bericht helemaal onderaan. E-mail adressen zullen op geen enkele manier worden gedeeld met derde partijen indien dit niet te goede komt van het verwerken van je order.

Mollie:
Voor het afhandelen van een (gedeelte) van de betalingen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader van die verbetering uw gegevens (eventueel geanonimiseerd) te delen met derden. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening, waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Leveranciers goederen:
Voor de verwerking van (een gedeelte) van uw orders zullen wij uw persoonsgegevens moeten delen met derden. In het geval goederen direct van de leveranciers of via een externe producent naar u verzonden worden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden. Met alle partijen waarmee wij samenwerken, hebben wij overeenkomsten gesloten om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te delen.

Externe producenten:
Een gedeelte van uw order kan extern worden geproduceerd. Wanneer uw bestelling direct naar u verzonden wordt, zullen wij uw gegevens moeten delen. Met alle partijen waarmee wij samenwerken (Grafotex Zeefdruk, Color-Graphics, Nederhoed Borduurtechniek en een aantal andere partijen) hebben wij overeenkomsten gesloten om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te delen.

Verzending:
Wanneer uw order verzonden wordt, zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens met derden te delen. Met alle partijen waarmee wij samenwerken (CheapCargo.com, MijnPakketDienst.nl en een aantal andere partijen) hebben wij overeenkomsten gesloten om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te delen.

Algemene doeleinden:
De persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking en afhandeling van uw opdrachten bij DressMe Clothing. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor ongevraagde marketingdoeleinden. Mochten wij op enigerlei wijze wel gebruik willen maken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, dan vragen wij daar expliciet toestemming voor.

Automatisch verzamelde gegevens:
Bij bezoek aan onze website worden uw IP-adres- webbrowser en besturingssysteem automatisch opgeslagen. Echter zijn dit wettelijk gezien geen persoonsgegevens.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:
In het geval er onverhoopt een fiscaal- en/of strafrechtelijk onderzoek tegen één van onze klanten gestart wordt, zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen. Dit zullen wij uiteraard pas zo laat als mogelijk doen.

Bewaartermijnen:
Gegevens worden bewaard volgens de juridische richtlijnen. Mocht je je gegevens willen laten verwijderen stuur ons dan een e-mail op info@dressmeclothing.nl.

Wanneer u als klant van DressMe Clothing voor de afhandeling van uw order (bepaalde) persoonsgegevens met ons deelt, heeft u aantal rechten over de distributie en/of inzage van deze gegevens. Hieronder staat kort uitgelegd van welke rechten u gebruik mag en kunt maken.

Inzagerecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (deels) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek tot inzage doen bij onze contactpersoon. Binnen 30 dagen kunt u een reactie verwachten. Mocht uw verzoek worden ingewilligd, dan sturen wij op het ons bekende e-mailadres een e-mail met de opgevraagde informatie.

Rectificatierecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (deels) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek tot rectificatie doen bij onze contactpersoon. Binnen 30 dagen kunt u een reactie verwachten. Mocht uw verzoek worden ingewilligd, dan sturen wij op het ons bekende e-mailadres een e-mail met de opgevraagde informatie en een bevestiging van de aanpassing.

Recht op beperking van de verwerking:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (deels) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten beperken. U kunt een verzoek tot beperking doen bij onze contactpersoon. Binnen 30 dagen kunt u een reactie verwachten. Mocht uw verzoek worden ingewilligd, dan sturen wij op het ons bekende e-mailadres een e-mail met de opgevraagde informatie en een bevestiging dat de gegevens tot aan de opheffing van de beperking, niet worden gebruikt.

Recht op overdraagbaarheid:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (deels) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek tot beperking doen bij onze contactpersoon. Binnen 30 dagen kunt u een reactie verwachten. Mocht uw verzoek worden ingewilligd, dan sturen wij op het ons bekende e-mailadres een e-mail met de opgevraagde informatie. Omdat een veilige verwerking van de persoonsgegevens daarna niet valt te garanderen, zal DressMe Clothing in een dergelijk geval (waarschijnlijk) genoodzaakt zijn verdere diensteverlening te weigeren.

Recht van bezwaar en overige rechten:
U heeft in bovengenoemde gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door DressMe Clothing. Als u bezwaar maakt, zullen wij per direct de gegevensverwerking stoppen in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Mocht het bezwaar gegrond verklaard worden, dan wordt er van uw persoonsgegevens en de wijze waarop deze ons verwerkt is, een schriftelijk afschrift opgestuurd en staken wij de verwerking.

De medewerkers van DressMe Clothing hebben de verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Uw persoonsgegeven worden niet aan derden (m.u.v. partijen die met ons verwerkingsovereenkomst hebben getekend) verstrekt.

In het geval u een vraag of een klacht heeft, aarzel dan niet om onze contactpersoon te benaderen. Je kan alle onze contactgegevens vinden op onze contactpagina. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens)

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigen worden bekend gemaakt op deze pagina.